21%

Twój STYL

Twój STYL to autorytet w sprawach kobiet. Magazyn dla ambitnych, niezależnych, aspirujących kobiet, ceniących zarówno wiedzę i osobisty rozwój, jak i œświat przyjemnośœci i zabawy - przede wszystkim jednak przywiązanych do uniwersalnych wartośœci: rodziny, miłośœci, przyjaźŸni oraz poszukujących w życiu harmonii. Jest magazynem, który swoją tematyką obejmuje najszersze spektrum zagadnień dotyczących życia współczesnej kobiety. Prezentuje portrety polskich i zagranicznych bohaterów w wywiadach i reportażach, zjawiska polityczne i społeczne, modę, urodę, podróże, kuchnię, wnętrza oraz psychologię i zdrowie. Jako magazyn luksusowy starannie dobiera swoich bohaterów oraz prezentowane w magazynie zjawiska, zawsze kierując się zasadą wiarygodnośœci i elegancji. Twój STYL buduje i poszerza wizerunek swojej marki poprzez akcje społeczne o szerokim zasięgu, poprzez przyznawanie nagród i wyróżnień osobom życia publicznego, jak również najlepszym produktom obecnym na rynku (uroda, moda, motoryzacja, finanse i ubezpieczenia).
Rabat 21% liczony od średniej ceny okładkowej w ub. roku kalendarzowym.